CABINET EXPERT CONTABIL OANTA MIHAELA - Servicii
Portal anunturi din Romania
Detalii Companie
Denumire Companie
Denumire Companie :
Persoana de contact :
Oanta Mihaela
Adresa :
str.Universotatii, nr.8, ap.10, loc.Cluj-Napoca
Cod postal :
400091
Oras :
Cluj-Napoca
Tara :
Romania
Telefon :
0729634949
Adtob.ro Web :

 

Descriere activitate
Cabinet individual OANTA MIHAELA-EXPERT CONTABIL ofera servicii de
contabilitate,
salarizare-personal,
certificari bilant,
consultanta fiscala
servicii de cenzorat asociatii de proprietari.

Firmele nou infiintate si IMM-urile beneficiaza de tarife promotionale.

CONTABILITATE FINANCIARA
- Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
- Elaborarea balantei de verificare lunara
- Intocmirea bilantului contabil
- Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
- Intocmirea decontului de TVA
- Verificarea si certificarea bilantului contabil
- Calculul impozitului pe dividende, intocmirea declaratiilor privind impozitul pe dividende
- Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente
- Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare
- Informarea periodica a clientului asupra situatiei economico-financiare a societatii
- Informarea permanenta si in timp util a clientului privind reglementarile din domeniul fiscal
- Asistarea clientului cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege.

CONTABILITATE PRIMARA
- Intocmirea zilnica a registrului de casa
- Completarea chitantelor, ordinelor de plata catre furnizori, foilor de varsamant
- Intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare)
- Intocmirea dispozitiilor de plata/incasare catre casierie - Contabilitatea notelor de intrare-receptie - Intocmirea deconturilor de cheltuieli

CONTABILITATE DE GESTIUNE
- Evidenta cantitativ-valorica,
- Intocmirea balantei analitice a stocurilor;

SALARIZARE SI PERSONAL
- Intocmirea contractelor individuale de munca
- Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca
- Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor
- Intocmirea statelor de plata pe baza pontajului oferit de client
- Intocmirea dosarelor de pensionare
- Intocmirea fisierelor pentru plata salariilor pe card
- Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat,
- Intocmirea si depunerea declaratiilor de sanatate
- Intocmirea si depunerea declaratiilor de CAS
- Intocmirea si depunerea declaratiilor de Somaj
- Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru comisionul ITM

CONSULTANTA FISCALA
- identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile companiei;
- asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale
- identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;
- analiza impozitelor prin retinere la sursa;
- informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniu fiscal;
- aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor fiscale;
- asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
- asistenta pe probleme de legislatia muncii;
- certificarea declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice.

EXPERTIZA CONTABILA
- verificarea inregistrarilor contabile pe baza documentelor justificative
- verificarea stabilirii corecte a profitului net si repartizarea corecta a acestuia
- verificarea inventarierii patrimoniului si reflectarea corecta in contabilitate a rezultatului
- verificarea intocmirii registrelor contabile obligatorii
- verificarea gestiunii administratorului referitoare la sumele incasate , destinatia acestora si platile
efectuate , precum si corecta punere in practica a hotaririlor AGA

 

Pagini de prezentare
» Anunturi
» Sitemap

 

Ultimele 10 anunturi ale firmei
- Nu exista anunturi adaugate